කැලණිය ධර්ම දේශනාව

අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ සහ අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ ගේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන් 2019/12/19 වන බ්‍රහස්පතින්දා සවස 2.00 සිට 6.00 දක්වා කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත්වෙන අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාව හා දහම් ගැටලු සාකච්ඡාව.

  • සවස 2.00- 3.30 දක්වා – ධර්ම දේශනාව – අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ
  • 3.30 – 4.00 දක්වා – විවේකය
  • සවස 4.00 – 6.00 දක්වා – දහම් ගැටලු සාකච්ඡාව – අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ

පිං කැමති සැදැහැවත් ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා…!