වප් පෝය දේශනාව, ධර්මාසන පූජා සහ බසවක්කුලම දේශනා

අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ වප් පෝ පිංකම වෙනුවෙන් සිදුකල මනරම් දේශනාව, ඉලුප්පුකුලම ධර්මාසන පූජා වෙනුවෙන් මීට සති කිහිපයකට පෙර සිදුකල දේශනාව සහ බසවක්කුලම සිදුකෙරෙන විශේෂ දේශනා මාලාවේ පටිගත කිරීම් පහතින් ලබා ගන්න.
මේ දේශනා පටිගත කර අප වෙත එවූ හර්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිසට මේ පින් අයත්වේ.

  1. 2019-10-13 ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ වප් පෝ පිංකම
  2. 2019-09-22 ඉලුප්පුකුලම ධර්මාසන පූජා
  3. 2019-08-04 බසවක්කුලම
  4. 2019-09-01 බසවක්කුලම

පදයෙන් පදය සිංහල අරුත් සහිත සෙත් පිරිත් දේශනා

ආරක්ෂක පිරිත් පදයෙන් පදය සිංහල අර්ථ සහිතව අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම හිමියන්ගේ කටහඬින් අන්තර්ජාලය නොමැතිව Android app එකක් ලෙස ලබා ගන්න.
https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.pitaka.pirith
පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුළ ඇතුලත් සියලු පිරිත්ද ඊට අමතර පිරිත් කිහිපයක්ද ඇතුල් කර ඇත.
පදයෙන් පදය අර්ථ විග්‍රහය සිදුකර ඇත්තේ පළමු පිරිත් 17 ට පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඉදිරියේදී ඉතිරි පිරිත්ද එසේ සැකසීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.
ඔබට වැදගත් පිරිත් ඉදිරියෙන් තරු ලකුණක් සටහන් කර වෙනම පිරිත් ලැයිස්තුවක් සකසා ගත හැකිය. උඩු අතට සහ යටි අතට ඇති ඊතල මගින් පිරිත් අනුපිලිවෙල වෙනස් කරගත හැකිය.
https://pitaka.lk/pirith/ අන්තර්ජාල ලිපිනය තුලින්ද පිරිත් වලට සවන්දිය හැකිය.
හැකිතාක් ඔබගේ දෙමාපියන්ට සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් නැති ආරණ්‍යවාසී භික්ෂූන් වහන්සේලාට ලබාදී ධර්මදානයට දායක වෙන්න.