ස්වාමින්වහන්සේගේ උපන්දිනය අදයි!

අද දින ජන්ම දිනය යෙදී තිබෙන පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ට තවත් චිරාත් කාලයක් ත්‍රිපිටක අටුවා විකෘති කරමින් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් අධර්මය පතුරවන මිසදිටුවන්ගේ මත බිඳ හරිමින් පිරිසිදු ත්‍රිපිටක අටුවා බුද්ධ ධර්මය සහ සතර සතිපට්ඨාන මාර්ගය එලි පෙහෙළි කරමින් තවත් චිරාත් කාලයක් නිදුක් නීරෝගිව වැඩ වාසය කරන්නට හැකිවේවා.